תביעות לפינוי מושכר

תביעות לפינוי מושכר - הליך מהיר ויעיל

החוק במדינה מאפשר להשתמש בהליך מהיר לפינוי מושכר שאינו משלם שכ”ד. לאחרונה, גרמה הקורונה לחוסר ודאות סביב נושא פינוי השוכרים. משכירים רבים נתקלים בשוכרים הטוענים שאינם משלמים בגלל הקורונה ושוכרים רבים נקלעים למצוקת מזומנים הפוגעת ביכולת שלהם לשלם.

איך תובעים פינוי מושכר?

 אם השוכרים שלכם הפסיקו לשלם שכ”ד חשוב לפנות לעורך דין כדי להבטיח את מלוא זכויותיכם תוך כדי הליך תביעות לפינוי מושכר וכדי להבטיח ייצוג הולם בבית משפט. 

משכירים נקלעים לעיתים למצב בו הם זכו בהליך תביעות לפינוי מושכר אולם אינם מצליחים ליישם את הוראות פסק הדין, לפנות את השוכר בפועל או לקבל את הסכום. 

משרדנו מתמחה בהליך תביעות לפינוי מושכר, הליך גבייה טרום משפטית, וגבייה משפטית. אנו עובדים בקשר ישיר ורציף מול קבלני הוצאה לפועל ומשטרת ישראל במידת הצורך על מנת להגשים את סעד הפינוי תוך זמן קצר.

מה הם תביעות לפינוי מושכר?

הדיירים השתלטו לכם על הדירה, לא משלמים שכירות וממשיכים לגור בדירה. איך מפנים אותם ומה הוא הליך פינוי דיירים מדירה מושכרת באופן מהיר ומזורז. הכל במאמר הבא: 

על מנת לפנות שוכרים מדירה בהשכרה יש להגיש לבית המשפט תביעה. תביעות מסוג זה מכונות תביעות לפינוי מושכר. בעלי הדירה יכולים לנהל תביעה בהליך מהיר על מנת לפנות את הדיירים. חשוב להדגיש כי תביעות בגין תשלום חובות או פיצוי נזקים לדירה השכורה ידונו באופן נפרד ולא באמצעות ההליך המזורז. 

תביעה לפינו מושכר – איך זה עובד? 

נתחיל ונאמר בעלי הדירה אינם יכולים לפנות דיירים ללא אישור מבית משפט זה כולל: לא לאפשר לדיירים לגור בדירה, להחליף מנעולים ללא אישור, חסימה באופן פיזי. על מנת לפנות את באופן חוקי את הדיירים בית המשפט הקים הליך מקוצר עבור תביעות לפינוי מושכר. 

 

כאשר שוכרים עומדים בתנאי חוזה השכירות, לבעלי הדירות אין אפשרות לדרוש מהם לפנות את הדירה לפני סיום תקופת השכירות. בהתאם לחוזה השכירות או בסיום התקשרות בין בעלי הדירה לשוכרים יכולים בעלי הדירות לדרוש לפנות את הנכס. 

על מנת לפנות את השוכרים על בעלי הדירה לתבוע את השוכרים תביעה לפינוי מושכר באמצעות בית המשפט המחוזי. 

בעלי הדירה יוכלו לפעול בשני אופנים

תביעה בהליך מהיר לפינוי השוכרים בלבד, בדרך כלל כשישים ימים ממועד הגשת התביעה  או תביעה בהליך מקובל הכוללת את פינוי השוכרים ודרישה כספית בגין חובות ונזקים לנכס. תביעה כזו יכולה להיגרר כמה חודשים אפילו כמה שנים. הליך מהיר פירושו סיום הפרשה ופינוי הדיירים תוך 60 ימים מהגשת התביעה. בית המשפט מתרכז אך ורק בנושא פינו הנכס המושכר. מבלי להתחשב או לדון בנושאים כמו חובות, נזקים לדירה וכדומה. 

בעלי הדירה יגישו תביעה לפינוי מושכר, תביעה לפינוי הדיירים. השוכרים יכולים לטעון את טעונתיהם בבית המשפט אך, אינם יכולים להגיש לתבוע את בעלי הדירה בתביעת נגד או להגיש הודעה לצד שלישי אשר מגלגלת את האחריות הלאה לגורם נוסף. 

איך עובדות תביעות לפינוי מושכר בהליך מהיר? 

הגשת תביעה 

בעלי הדירה מגישים תביעה בעזרת עורך דין מקרקעין לפינוי מושכר לבית המשפט המחוזי הכוללת את הטענות שלהם וכוללת תצהיר של התובעים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות ומסמכים רלוונטיים.  כתב הגנה – השוכרים יוכלו להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום הגשת התביעה. כתב הגנה יכלול את טיעוני הנתבע, תצהירי עדות, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות ומסמכים רלוונטיים. 

קביעת מועד לדיון בבית המשפט

בגלל שמדובר בהליך מהיר בית המשפט יתחייב לקבוע דיון תוך 30 ימים להגשת כתב הגנה. במידה ולא הוגש כתב הגנה או הוגש באיחור אין זה רלוונטי לתאריך הדיון. הדיון בדרך כלל יסתיים לאחר דיון אחד. אלא אם כן בית המשפט יחליט אחרת. 

אופן הדיון בבית משפט 

לבית המשפט יתייצבו כל העדים עליהם הורה בית המשפט להופיע. לאחר יופיעו העדים השונים, הצדדים יסכמו את טיעוניהם מול בית המשפט. 

פסק הדין יינתן תוך 14 יום. במידה והשוכרים נדרשים לפנות את הדירה ולא עושים זאת במועד שנקבע רשאים בעלי הדירה לפנות רשות האכיפה והגבייה (לשכות ההוצאה לפועל) לצורך ביצוע פסק הדין.

המידע ניתן לכם על ידי משרד עו”ד דן גנגינה ירדני שרעבי קלצקין ושות’.