ייצוג בעסקאות מכר מורכבות

עמוד הבית » ייצוג בעסקאות מכר מורכבות

ייצוג בעסקאות מכר מורכבות - להכיר את הדרישות

עסקאות נדל”ן מורכבות כוללות עסקאות עם ריבוי מוכרים, ריבוי קונים, ריבוי חוזים, העברת בעלות מורכבת או מיסוי מסובך. בעסקאות כאלה, חשוב לעבוד עם משרד עו”ד לאורך כל הדרך, המסייע להימנע מתשלום מס עודף, מטפל בכל הדרישות החוקיות שהמחוקק קבע ואחראי על כל הפן החוקי של העסקה כולל העברת בעלות, ניסוח חוזים ועוד.

עסקאות מכר מורכבות כוללות:

  • קבוצות רכישה
  • יזמות בנייה בהיקף משמעותי
  • בניית מבנים מורכבים כגון בית חולים
  • עסקאות תמ"א